مبانی نظری نقش های حسابرسان و بازرس قانونی

مطالب دیگر:
پاورپوینت طلاق روانيپاورپوینت عفونتهاي مغزيپاورپوینت عقاب وخروسپاورپوینت آيين نامه تاسيس مراكز بهداشت كار در كارگاه‌هاپاورپوینت آيين‌نامه‌ حفاظتي‌ تاسيسات‌ و ماشين‌هاي‌ اره‌ چوب‌پاورپوینت علفهاي هرزوكنترل آن در شرايط ديمپاورپوینت آيين‌نامه‌ حفاظتي‌ وسايل‌ حمل‌ و نقل‌ و جابجاكردن‌مواد و اشياء در كارگاه‌هاپاورپوینت علل ناکافی بودن شیر مادر راههای افزایش شیر مادرپاورپوینت عمق ميدان (Depth Of Field (DOFپاورپوینت اماکن زیارتیپاورپوینت عملیات آمبولانسپاورپوینت عناصر اصلی یک پروژه علمیپاورپوینت اماکن ورزشیپاورپوینت عوارض دخانياتپاورپوینت عوامل استرس زاي شغليپاورپوینت عوامل موثر بر یادگیریپاورپوینت غذا دادن روزانه گوسالهپاورپوینت امداد هوائيپاورپوینت غذاهاي ارگانيكپاورپوینت اهداف وانتظارات پزشکیپاورپوینت اهرمهاي عملياتي و ماليپاورپوینت اهمیت تعمیرات و نگهداری در برخی از صنایع حساسپاورپوینت فرآورده هاي شيلاتپاورپوینت فرايند تحليل سلسله مراتبي AHPپاورپوینت فرایند اصول یادگیری
مبانی نظری نقش های حسابرسان و بازرس قانونی,مبانی نظری بازرس قانونی,مبانی نظری نقش بازرس قانونی,مبانی نظری,نقش های حسابرسان,نقش بازرس قانونی,حسابرسان,بازرس قانونی|31018565|lrf
جوینده گرامی در این پست شما فایل با عنوان مبانی نظری نقش های حسابرسان و بازرس قانونی را مشاهده می نمایید.

مبانی نظری نقش های حسابرسان و بازرس قانونی
دارای 48 صفحه وبا فرمت ورد وقابل ویرایش می باشد.

توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع :انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)
نوع فایل:WORD و قابل ویرایش با فرمت doc

بخش هایی از محتوای فایل پیشینه ومبانی نظری::

نقش های حسابرسان و بازرس قانونی
فصل دوم: مروری برادبیات تحقیق 10
بخش اول: ویژگی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار 11
1-2 مقدمه 11
2-2 ساختار حقوقي و مالي شركت هاي بورسي 12
1-2-2 مجامع شركت سهامي 13
1-1-2-2 مجمع عمومي عادي 13
2-1-2-2 مجمع عمومي فوق العاده 14
2-2-2 افزايش سرمايه شركت ها 15
1-2-2-2 افزايش سرمايه از محل آورده نقدي 15
2-2-2-2 افزايش سرمايه از محل مطالبات حال شده 15
3-2-2-2 افزايش سرمايه از محل سود انباشته 15
4-2-2-2 افزايش سرمايه از محل اندوخته 15
3-2-2 سود سهام شركت ها 16
1-3-2-2 سود هر سهم 16
2-3-2-2 تعديل سود هر سهم 16
بخش دوم:نقش های حسابرسان وبازرس قانونی 16
3-2 تعریف حسابرس وبازس قانونی 16
4-2 وظایف حسابرس وبازرس قانونی 17
5-2 وجه اشتراک حسابرس وبازرس قانونی 17
6-2 ویژگیهای حسابرس وبازرس قانونی 18
1-6-2 ویژگیهای فردی حسابرس 18
1-1-6-2 استقلال. 18
1-1-1-6-2 تعاریف و تفاسیری درباره استقلال از منظر چارچوبهای قانونی 20
2-1-6-2 صلاحیت حرفهای. 24
3-1-6-2 صلاحیت اخلاقی و سایر ویژگیهای شخصی 24
2-6-2 ویژگیهای ساختاری حسابرس 24
3-6-2 عوامل تهدید کننده استقلال حسابرس 25
4-6-2 حفاظت از استقلال حسابرس 25
1-4-6-2 حاکمیت شرکتی: 26
1-1-4-6-2 کمیته های حسابرسی 27
7-2 نیاز به خدمات اطمینان بخش از نگاه نظریه پردازان 29
8-2 عوامل توجیه کننده تقاضا برای حسابرسی از دیدگاه مفاهیم بنیادی حسابرسی 31
1-8-2تضاد منافع 31
2-8-2 پیامدهای اقتصادی با اهمیت 31
3-8-2 پیچیدگی 31
4-8-2 عدم دسترسی مستقیم 32
9-2 رابطة نمایندگی 32
10-2 انتظارات منطقی و عقلایی 33
11- 2 فرضیة مباشرت (نظارت) 33
12- 2 فرضیة اطلاعات 34
13- 2 ارزش اطلاعات 34
14- 2 بحث کالای عمومی 35
15- 2 بیمة سیاسی 36
16-2 فرضیات بدیهی توجیه کننده حسابرسی 36
17-2 فرضیات بدیهی توجیه کننده رفتاری حسابرسی 37
18-2 نقش عام اجتماعی واقتصادی حسابرسی 37
19- 2 نقش خاص اجتماعی حسابرسی 38
1-19-2 نقش حسابرسان در ارتباط بازار سرمایه 39
2-19-2 نقش حسابرسان در ارتباط با مودیان مالیاتی و حسابرسی 39
بخش سوم :دلایل تغییرات حسابرسان مستقل وبازرس قانونی 40
20- 2 پدیده تغییر حسابرسان. 40
21- 2 دلایل تغییر حسابرسان براساس تحقیقات انجام یافته 42
1-21- 2 اظهار نظر حسابرس 42
2-21- 2 کیفیت حسابرسی 43
4-21-2 کاهش حق الزحمه حسابرسی 44
3-21- 2 تغییر مدیریت 44
5-21-2 اهرم مالی 45
6-21-2پیچیدگی واحد مورد رسیدگی 45
7-21-2وضعیت مالی مورد رسیدگی 45
8-21- 2 فعالیت تامین مالی 46
9-21- 2 ادغام 46
10-21-2 مشکلات کنترل داخلی 47
22-2 تغییرات ادواری حسابرس 47
بخش اول: ویژگی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار
1-2 مقدمه
امروزه اطلاعات مالی برای تصمیم گیری های بهینه اقتصادی در واحد های اقتصادی و حسابدهی وحساب خواهی امری بدیهی و ضروری است.صورت های مالی مرکز ثقل و محور گزارش ها و اطلاعات مالی است.صورت های مالی ابزار پاسخ گویی و تصمیم گیری شناخته می شود.این صورت ها زمانی در تصمیم گیری و پاسخ گویی مفید واقع می شود که قابل اعتماد، شفاف و دارای کیفیت مناسب باشد.اگر چه تهیه صورت های مالی بر اساس استانداردهای حسابداری مطلوب و کیفیت نسبی آن را تضمین می کند لکن بر اساس نظریه های موجود از جمله نظریه نمایندگی و فرضیه اطلاعات کیفیت اطلاعات مالی به دلایلی می تواند مورد تحریف واقع گردد.بر این اساس است که استفاده کنندگان صورت های مالی و حساب خواهان جهت زدودن آلودگی و پیشگیری و کشف تحقیق و حصول اطمینان از قابلیت اعتماد اطلاعات به یک مکانیزم کنترل نیاز دارند که به آنان اطمینان دهند که صورت های مالی مخدوش نبوده و به نحو مطلوب ارائه گردیده است.این وظیفه را حسابرسان مستقل به عهده دارد.درواقع نقش اصلی حسابرسان مستقل اعتماد بخشیدن و اعتبار بخشی به صورت های مالی است.حسابرس مستقل در چهار چوب یک فرآیند آزمونی و سیستماتیک بر مبنای استانداردهای حسابرسی به جمع آوری شواهد پشتوانه اطلاعات مندرج در صورت های مالی می پردازند تا پس از ارزیابی آن گواهی دهند این صورت ها به نحو مطلوب ارائه گردیده است.خدمات حسابرسی می تواند از طریق پیشگیری کشف و اصلاح تحریفات کیفیت اطلاعات مالی را بهبود ببخشید و به ارزش آن بیافزاید.طبعاً اطلاعات مالی با کیفیت مطلوب در تصمیم گیری ها و تخصیص بهینه منابع و کارایی بازار اثر مثبت دارد که خود رشد،توسعه و رفاه اجتماعی را به دنبال دارد.از این بابت است که مطالعه پدیده تغییر حسابرسان از لحاظ آثاری که می تواند بر کیفیت کار حسابرسی یا افکار عمومی استفاده کنندگان داشته باشد حائز اهمیت است.

2-2 ساختار حقوقي و مالي شركت هاي بورسي
شركت سهامي شركتي است كه سرمايه آن به سهام تقسيم شده و مسئوليت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمي آنها است. شركت هاي سهامي به عام و خاص تقسيم مي شوند. سهامداران در شركت سهامي از حقوق و مزايايي مانند حق دريافت سود و سهام، حق تقدم در خريد سهام جديد شركت، حق رأي و حق نقل و انتقال سهام برخوردارند.
شركت ها براي پذيرش در بورس اوراق بهادار بايد به صورت شركت سهامي عام باشند. يك شركت سهامي عام شركتي است كه سرمايه آن به سهام تقسيم شده و بخشي از سرمايه آن از طريق فروش سهام به مردم تأمين مي شود. در شركت سهامي عام، تعداد سهامداران نبايد از پنج نفر كمتر باشد و مسئوليت سهامداران، محدود به مبلغ اسمي سهام آنهاست. حداقل سرمايه مورد نياز براي تأسيس چنين شركتي، پنج ميليون ريال است كه بيست درصد آن توسط مؤسسين و باقي مانده توسط مردم پرداخت مي گردد. از كل سرمايه حداقل سي و پنج درصد بايد در زمان تأسيس شركت و مابقي حداكثر ظرف مدت پنج سال و به تصميم هيئت مديره پرداخت گردد. در اين شركت، عبارت «شركت سهامي عام» بايد قبل از نام شركت يا بعد از آن، بدون فاصله با نام شركت در كليه اوراق و اطلاعيه ها و آگهي هاي شركت به طور روشن و خوانا قيد شود.
دارنده سهام به طور كامل از حقوق مالكيت برخوردار است. اشخاصي كه سهام جديد شركت را مي خرند، حق مشاركت در سود را به دست مي آورند؛ يعني با خريد سهام جديد از همان حقوق سهامداران قبلي برخوردار مي شوند. پرداخت سود سهام عادي مشروط به وجود سود قابل تقسيم و تصويب مجمع عمومي صاحبان سهام در مورد تقسيم سود است. البته قانون تجارت ايران پيش بيني كرده است كه اگر شركتي سود داشته باشد، بايد حداقل ده درصد آن را بين سهامداران تقسيم كند. با اين توضيح، از ويژگي هاي سهام مي توان حق مالكيت، مسئوليت سهامداران، حق رأي و كنترل شركت و حق تقدم در خريد سهام جديد را نام برد.