مبانی نظری هزینه سرمایه ،مالیات و ساختار سرمایه

مطالب دیگر:
🔗تحقیق مديريت اطلاعات گزينش نيروي انساني🔗تحقیق مديريت تحول ERP در برنامه ريزي منابع سازمان🔗تحقیق مديريت توسعه داخلي يك سيستم اطلاعاتي كمپس🔗تحقیق مديريت دانش در سازمان‌ ها🔗تحقیق مديريت روابط انساني🔗پاورپوینت حوضه های آبریز و خصوصیات آن ها🔗تحقیق مديريت سازمان🔗تحقیق مديريت سازماني🔗تحقیق مديريت علمي تيلور🔗تحقیق مديريت مشاركتي🔗پاورپوینت طرح استانداردسازی ساماندهی فرآیندها و اصلاح ساختار سازمانی مبتنی بر فن آوری اطلاعات🔗پاورپوینت زردآلو و خواص آن🔗پاورپوینت حافظه هاي ثانوي🔗پاورپوینت دریاچه مازندران🔗پاورپوینت دیوار آتشی🔗پاورپوینت حافظه هاي FLASH🔗تحقیق برنامه نوری🔗پاورپوینت اهميت وجايگاه استانداردهاي كمپوست در صنعت كمپوستينگ🔗تحقیق روش های سنتی اصلاح نباتات مبتنی بر دستکاری ساختار ژنتیکی🔗تحقیق نقش سیستم های اطلاعاتی در شرکت پست جمهوری اسلامی ایران🔗پاورپوینت بدکارکردی جنسی در کهن سالی🔗پرسش نامه طراحي ميز کامپيوتر گروه سني 15 تا 18 سال🔗تحقیق Next Generation Network (شبكه نسل آينده)🔗تحقیق سازمان تجارت جهانیWTO🔗تحقیق كارخانجات و كارگاه هاي جديد در مهاجا
مبانی نظری هزینه سرمایه ,مالیات و ساختار سرمایه,مبانی نظری مالیات و ساختار سرمایه,مبانی نظری ساختار سرمایه,مبانی نظری,هزینه سرمایه,مالیات,ساختار سرمایه|31018576|lrf
جوینده گرامی در این پست شما فایل با عنوان مبانی نظری هزینه سرمایه ،مالیات و ساختار سرمایه را مشاهده می نمایید.

مبانی نظری هزینه سرمایه ،مالیات و ساختار سرمایه
دارای 46 صفحه وبا فرمت ورد وقابل ویرایش می باشد.

توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع :انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)
نوع فایل:WORD و قابل ویرایش با فرمت doc

بخش هایی از محتوای فایل پیشینه ومبانی نظری::

هزینه سرمایه ،مالیات و ساختار سرمایه


فصل دوم : مروری بر ادبیات تحقیق
مقدمه..........................................................................................................................................
مبانی نظری تحقیق.........................................................................................................................
هزینه سرمایه................................................................................................................................
تعیین هزینه های بخشهای ترکیب سرمایه.............................................................................................
مدلهای هزینه سرمایه......................................................................................................................
اهرم مالی و ارزش گذاری...............................................................................................................
مفهوم ساختار سرمایه.....................................................................................................................
عوامل موثر بر ساختار سرمایه.........................................................................................................
عوامل داخلی موثر بر ساختار سرمایه.................................................................................................
عوامل خارجی موثر بر ساختار سرمایه...............................................................................................
ضرورت توجه به پارامتر های داخلی..................................................................................................
دیدگاه موثر بر ساختار سرمایه...........................................................................................................
الگوی میلر-مودیگلیانی بدون مالیات....................................................................................................
الگوی میلر...................................................................................................................................
انتقادی بر الگوی میلر و الگوی میلر و مودیلیانی....................................................................................
تئوری توازی ایستا.........................................................................................................................
تئوری سلسله مراتبی.......................................................................................................................
نظریه ساختار سرمایه در چهارچوب مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای..............................................
مالیات و ساختار سرمایه..................................................................................................................
شماره صفحه عنوان فهرست مطالب
مالیات بر درآمد شرکت....................................................................................................................
اثر هزینه های ورشکستگی..............................................................................................................
مالیات و هزینه های ورشکستگی.......................................................................................................
سایر نواقص بازار..........................................................................................................................
اهرم شخصی و اهرم شرکتی جایگزین کاملی نیست................................................................................
تفاوت هزینه های وام گیری..............................................................................................................
هزینه های نمایندگی........................................................................................................................
سیگنالهای مالی..............................................................................................................................
تئوری اطلاعات نامتقارن یا تئوری هشدار دهنده....................................................................................
ساختار مطلوب در عمل..................................................................................................................
انعطاف پذیری مالی.......................................................................................................................
پیشینه تحقیق................................................................................................................................

2مقدمه
يكي از اصلي ترين تصميمات مديران مالي در شركت هاي سهامي عام، تعيين تركيب بدهي و سهام است كه اين تصميمات بايد در راستاي به حداكثر رساندن ثروت سهامداران، اتخاذ شوند.
ديدگاه سنتي در ساختار سرمايه، بر اين نظريه استوار بود كه مي توان با استفاده از اهرم، ارزش شركت را افزايش داد. اما آغاز نظريات مدرن ساختار سرمايه را مي توان مقاله اوليه موديلياني و ميلر(1958) دانست كه اظهار كردند، تحت شرايط خاص (وجود بازار رقابت كامل، نبود ماليات بر درآمد، عدم وجود هزينه هاي ورشكستگي و نمايندگي، وجود تقارن اطلاعاتي بين فعالان بازار سرمايه)، ارزش شركت مستقل از ساختار سرمايه است. اندكي بعد درسال1963 ، اين دو انديشمند، با افزودن معافيت هاي مالياتي بدهي براي شركت هايي كه از بدهي استفاده مي كنند، ايجاد اهرم مالي را باعث افزايش ارزش شركت دانستند. سپس، ميلر در سال1977 ، با افزودن ماليات بر درآمدهاي شخصي به مدل، دريافت كه مزاياي مالياتي به وسيله ماليات بر درآمدهاي شخصي از بين مي رود.
با اين وجود، شواهد حاصل از مطالعات تجربي نشان داد كه رفتار واقعي تامين مالي شركت ها، با ادبيات نظريه هاي ساختار سرمايه سازگاري ندارند. بنابراين، متعاقب انتشار نظريات موديلياني و ميلر درسال هاي 1958 و 1963 و رفتار متناقض شركت ها، تئوري هاي نويني مانند توازي ايستا و ترجيحي ارائه شدند. در تئوري توازي ايستا فرض مي شود، شركت يك نسبت بدهي مطلوب را تعيين كرده و به سوي آن حركت مي كند. در تئوري ترجيحي، شركت ها تامين مالي داخلي را به تامين مالي خارجي ترجيح مي دهند و نسبت بدهي مطلوب و مشخصي براي شركت ها وجود ندارد(قالیباف،ایزدی،1388،ص105-106).
در ادامه فصل مبانی نظری تحقیق به صورت مبسوط ارائه می گردد، مبانی نظری شامل هزینه سرمایه، بخشهای ساختار سرمایه، مدلهای ساختار سرمایه، اهرم مالی و ارزش گذاری شرکت، مفهوم ساختار سرمایه، عوامل موثر بر ساختار سرمایه، دیدگاه های موثر بر ساختار سرمایه، تئوری های ساختار سرمایه، مالیات و ساختار سرمایه، ساختار سرمایه و ورشکستگی و در نهایت انعطاف پذیری مالی می باشد که در ادامه توضیح داده خواهد شد. همچنین در ادامه فصل به پیشینه تحقیق نیز اشاره شده است.2-2مبانی نظری
1-2-2هزینه سرمایه:
هزینه سرمایه بازدهی است که بایستی برای استفاده از وجوه سرمایه گذار تهیه شود. اگروجوه قرض شوند هزینه مرتبط با بهره که بایستی برای وام پرداخت شود است. اگروجوه حقوق صاحبان هستند، هزینه بازدهی است که سرمایه گذار انتظار دارد، چه ازقیمت سهام و چه سود تقسیمی. از دیدگاه سرمایه گذار هزینه سرمایه ای همان نرخ مورد انتظار بازده می باشد .
نرخ مورد انتظار بازده برای سرمایه گذاری و ارزش به هم پیچیده می باشد. اگر شما اوراق قرضه بخرید شما انتظار دریافت بهره و باز پرداخت اصل رادر آینده دارید. قیمتی که شما پرداخت مینمایید نرخ مورد انتظار بازده شمارا منعکس میسازد . چه چیزی نرخ مورد انتظار شمارا تعیین می نماید؟ هزینه فرصت ما، بازدهی است که شما میتوانید در یک سرمایه گذاری با ریسک مشابه بدست بیاورید. فرض کنید پس از اینکه شما این اوراق قرضه را خریدید نرخهای بهره بازار افزایش بیابد. نرخ مورد انتظار بازده شما نیز افزایش می یابد. زمانیکه نرخ بازده مورد نیاز شما افزایش می یابد ارزش بهره ، بهره آتی واصل اوراق قرضه شما بانرخ تنزیل افت میکند نرخی که شما جهت افزایش جریان نقد آتی به ارزش روز استفاده میکنیدافزایش می یابد .